Obuke u zemlji i inostranstvu

Pripadnici Inžinjerijskog bataljona na obuci u Austriji

19.3.2012

Saradnja Inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške sa MTT Austrije nastavljena je i kroz realizaciju obuke na teme „Obuka u rušenju” i „Obuka u traženju i spašavanju”. Navedena obuka je realizovana u periodu od 19.02. do 09.03.2012. godine u bazama Alnštajn i Vinernoštat u Austriji, a na istoj je prisustvovalo 25 pripadnika iz sastava Inžinjerijskog bataljona.

Saradnja Inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške sa MTT Austrije nastavljena je i kroz realizaciju obuke na teme „Obuka u rušenju” i „Obuka u traženju i spašavanju”. Navedena obuka je realizovana u periodu od 19.02. do 09.03.2012. godine u bazama Alnštajn i Vinernoštat u Austriji, a na istoj je prisustvovalo 25 pripadnika iz sastava Inžinjerijskog bataljona.

Nakon teoretskog dijela nastave, koji su realizovani tokom prošle godine u kasarni “Zdravko Čelar” u Derventi, realizovan je i praktični dio u posebnim centrima za obuku OS Austrije. U ovim centrima pripadnici Inžinjerijskog bataljona su obučavani za pronalaženje, izvlačenje i spašavanje lica u slučaju prirodnih katastrofa te su imali priliku da se upoznaju i obuče u rukovanju sa savremenim sredstvima i metodama kod akcija spašavanja iz ruševina uzrokovanih zemljotresom.

Nastavak saradnja Inžinjerijskog bataljona sa MTT Austrije očekuje se već u aprilu i maju ove godine kada je opet planiran odlazak pripadnika ove jedinice na novi ciklus obuke u Austriju.

Info-brTP