Obuke u zemlji i inostranstvu

Realizovana obuka pripadnika Vojne policije sa pripadnicima OS SAD

29.3.2012

Pripadnici bataljona Vojne policije brTP završili su zajedničku vojnu vježbu sa pripadnicima OS SAD, Albanije, Bugarske, Češke, Jordana, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Srbije, s ciljem pomoći u pripremama brigade OS SAD-a za odlazak u mirovnu misiju (Rotacijska vježba 12-05).

Pripadnici bataljona Vojne policije brTP završili su zajedničku vojnu vježbu sa pripadnicima OS SAD, Albanije, Bugarske, Češke, Jordana, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Srbije, s ciljem pomoći u pripremama brigade OS SAD-a za odlazak u mirovnu misiju (Rotacijska vježba 12-05).

Zajednička vojna vježba relizovala se u periodu od 08. do 22. marta 2012. godine na poligonu za obuku Hohenfels u SR Njemačkoj. Pripadnici bataljona Vojne policije OS BiH, 32 pripadnika, u navedenoj vježbi bili su u ulozi afganistanske uniformisane policije.

Pripadnici bataljona Vojne policije su sve postavljene zadatke izvršili u potpunosti za što su dobili najviše ocjene i pohvale od instruktora i kontrolora navedene vježbe posebno za cjelokupno zalaganje i pokazani profesionalizam. Po završetku vježbe svim učesnicima iz sastava bataljona Vojne policije uručeni su cetrifikati/zahvalnice za lični doprinos iskazan u toku realizacije vježbe.

Iskustvo stečeno na navedenoj vježbi koristiće pripadnicima Vojne policije za vlastite pripreme za učešće u sličnim operacijama te generalno unaprijediti interoperabilnost naših jedinica sa jedinicama OS zemalja članica NATO saveza.


Info-brTP