Obuke u zemlji i inostranstvu

Završen EOD kurs za pripadnike OS BiH VCG

9.4.2012

Na vojnoj lokaciji „Rajlovac OS BiH” okončana je realizacija III klase specijalističke obuke za tehničare NUS-a. Obuka je realizovana u periodu od 20.02. do 06.04.2012. godine. Obuku je pohađalo sedamnaest polaznika od čega sedam polaznika iz sastava Vojske Crne Gore i deset pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Na vojnoj lokaciji „Rajlovac OS BiH” okončana je realizacija III klase specijalističke obuke za tehničare NUS-a. Obuka je realizovana u periodu od 20.02. do 06.04.2012. godine. Obuku je pohađalo sedamnaest polaznika od čega sedam polaznika iz sastava Vojske Crne Gore i deset pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Petnaest polaznika je uspješno zadovoljilo zadate standarde i njima su 06.04.2012 godine dodjeljeni certifikati tehničara za za uništenje NUS-a. Obuku je pohađala i uspješno završila i jedna pripadnice iz sastava VCG .

Na svečanoj ceremoniji dodjele certifikata, dana 06.04.2012. godine, na vojnoj lokaciji „Rajlovac OS BiH“ prisustvovali su predstavnici Operativne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, komande Brigade taktičke podrške i komande deminerskog bataljona.

Nakon uručenja certifikata prisutnima se u znak zahvalnosti obratio i stariji vodnik Predrag Nović pripadnik Vojske Crne Gore koji je ujedno i bio najbolji polaznik u klasi.

Praktičnim dijelom izvođenja obuke masovnih uništenja NUS-a polaznici „Osnovnog EOD kursa“ su dana 05.04.2012 godine završili sa realizacijom specijalističke obuke koja se realizovala na poligonu „Odlučna Barbara“-Glamoč.

Tokom obuke polaznici „Osnovnog EOD kursa“ su upoznati sa oznakama municije, opštim podacima o explozivu, upaljačima i njihovoj funkciji, osnovama uništenja NUS-a mjerama sigurnosti kao i sa realizacijom izvršenja praktičnih vježbi masovnog uništenja NUS-a.

Ovo je bio treći po redu „Osnovni EOD kurs“ koji se realizovao u deminerskom bataljonu a koji su izveli instruktori iz sastava čete za NUS. Insruktori za izvođenje specijalističke obuke za uništenje NUS-a, na čelu sa IO čete za NUS poručnikom Mirsadom Albegovićem, su iskusni instruktori koji su završili kurseve za uništavanje NUS-a u zemlji i inostranstvu a posjeduju i međunarodno iskustvo stečeno u mirovnoj operaciji „Iračka sloboda“ u Iraku .

Nakon realizacije ovog kursa četa za NUS je bogatija za 8 pripadnika i ukupan broj cetificiranih tehničara za uništavanje NUS-a iznosi devedeset pripadnika.

info: brTP