Pomoć civilnim organima vlasti

Realizacija aktivnosti 1/5.pbr u operaciji „Žetva“

16.6.2011

Lokacija 1.pješadijskog bataljona 5.pbr OS BiH u kasarni „7.Muslimanska brigade“, je centralna baza na nivou BiH, koja konstantno prima znatne količine sredstava koji su iz domena operacije „ŽETVA“.

Lokacija 1.pješadijskog bataljona 5.pbr OS BiH u kasarni „7.Muslimanska brigade“, je centralna baza na nivou BiH, koja konstantno prima znatne količine sredstava koji su iz domena operacije „ŽETVA“. Ova aktivnost je jedan od stalnih zadataka 1.pješadijskog bataljona 5.pbr koji zahtjeva i iziskuje vojnički profesionalizam, kao i mjere za što veću bezbjednost ljudstva i povjerenih MTS i objekata.

I u narednom periodu Komanda 5.pbr sa svojim potčinjenim sastavima nastaviće kontinuiran rad sa predstavnicima civilnih vlasti, prevashodno sa policijskim upravama i sudskim policijama oba entiteta, kao i državnim agencijama, sve u cilju što bolje realizacije aktivnosti u operaciji „ŽETVA“.

Info – 5.pbr