Pomoć civilnim organima vlasti

Podrška manifestaciji „Dani Ajvatovice 2011. godine“

28.6.2011

Tradicionalno i ove godine, Komanda i jedinice 1/5.pb su u periodu od 24.06. do 26.06.2011. godine učestvovale u logističkoj podršci manifestacije „Dani Ajvatovice 2011. godine“. Na taj način, pored svojih redovnih operativnih zadataka, Komanda i jedinice 5.pbr su nastavile sa aktivnostima pomoći civilnim strukturama vlasti, tokom pripreme i realizacije različitih oblika manifestacija.

Tradicionalno i ove godine, Komanda i jedinice 1/5.pb su u periodu od 24.06. do 26.06.2011. godine učestvovale u logističkoj podršci manifestacije „Dani Ajvatovice 2011. godine“. Na taj način, pored svojih redovnih operativnih zadataka, Komanda i jedinice 5.pbr su nastavile sa aktivnostima pomoći civilnim strukturama vlasti, tokom pripreme i realizacije različitih oblika manifestacija.

Naravno, i u ovom slučaju pripadnici angažirani na podršci manifestacije „Dani Ajvatovice 2011. godine”, izvršili su sve neophodne pripreme personala i materijalnih sredstava kako bi ova veoma značajna i posjećena kulturno – vjersko - tradicijska manifestacija protekla u najboljem redu, što se i potvrdilo tokom njene realizacije.

Pored logističke podrške treba naglasiti da je dio pripadnika OS BiH, tj. zastavni vod svoje učešće uzeo i u realizaciji kulturnog i tradicijskog dijela programa.

Info – 5. pbr