Pomoć civilnim organima vlasti

Sanacija lokalnih makadamskih puteva na teritoriji općine Trnovo FBiH i općine Trnovo RS

12.8.2011

Pripadnici inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške su u periodu od 16.05. do 11.08.2011. godine na teritorijama općine Trnovo u Federaciji Bosne i Hercegovine i općine Trnovo u Republici Srpskoj izvršili sanaciju lokalnih makadamskih puteva u dužini od 65 km koje su uslijed oborinskih padavina bile vidno oštećene.

Pripadnici inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške su u periodu od 16.05. do 11.08.2011. godine na teritorijama općine Trnovo u Federaciji Bosne i Hercegovine i općine Trnovo u Republici Srpskoj izvršili sanaciju lokalnih makadamskih puteva u dužini od 65 km koje su uslijed oborinskih padavina bile vidno oštećene.

Ove putne komunikacije su od velikog značaja za stanovništvo okolnih sela pošto im navedene komunikacije predstavljaju jedinu vezu sa urbanim dijelom svojih općina i osiguravaju im osnovne uslove za normalan život i rad. Mještani lokalnih sela su zadovoljni kvalitetom do sada realizovanih radova od strane pripadnika inžinjerijskog bataljona.

U kvalitet, kvantitet i dinamiku realizovanih radova na licu mjesta uvjerio se je i brigadni general Sakib Forić, zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za operacije, koji je u pratnji brigadira mr. Esada Šejtanića, komandanta Brigade taktičke podrške, 10.08.2011. godine, obišao navedena radilišta.

Radovi na sanaciji makadamskih puteva u navedenim općinama završavaju se sa 18.08.2011. godine do kada će biti sanirano još 6 km navedenih putnih komunikacija, a zvanična predaja navedenih radilišta civilnim strukturama lokalnih vlasti predviđena je za 05.09.2011. godine.

Odsjek za civilno-vojnu saradnju Komande brTP