Pomoć civilnim organima vlasti

Dodjela priznanja „Grb općine Milići“ deminerskom bataljonu

16.8.2011

Skupština općine Milići je na svečanoj sjednici održanoj 06.08.2011. godine u sali Doma rudara predstavnicima deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške dodjelila priznanje „Grb općine Milići“.

Skupština općine Milići je na svečanoj sjednici održanoj 06.08.2011. godine u sali Doma rudara predstavnicima deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške dodjelila priznanje „Grb općine Milići“.

Ovo priznanje deminerskom bataljonu Skupština općine Milići je dodijelila za ostvarene rezultate u realizaciji deminerskih aktivnosti koje su se odvijale na području ove općine s ciljem deminiranja miniranog područja i obezbjeđenja sigurnog povratka raseljenih osoba u svoje prijeratne domove.

Deminiranje navedenih miniranih površina ima i svoju ekonomsku važnost za navedenu općinu jer je sada omogućena i nesmetana eksploatacija rudnog bogastva koje se nalazi na njenoj teritoriji.

Realizaciju deminerskih aktivnosti na području općine Milići u periodu 2008 - 2010.godina izvela su dva manuelna deminerska tima pri čemu su izvršila deminiranje od 184 000 m² minama „zagađenog“ područja. Pronađeno je i uništeno 157 komada mina i 14 komada NUS.


Odsjek za civilno-vojnu saradnju Komande brTP