Pomoć civilnim organima vlasti

Angažovanje pripadnika 4.pbr u pružanju pomoći civilnim vlastima za vrijeme elementarne nepogode

25.8.2011

U skladu sa propisanim procedurama za angažovanje pripadnika OS BiH na pružanju pomoći civilnim vlastima u saniranju posljedica elementarnih nepogoda, po zahtijevu općine Čapljina, a po odobrenju nadređene Komande, 21.08.2011. godine angažirana je interventna jedinica 4.pbr na gašenju požara u općini Čapljina.

U skladu sa propisanim procedurama za angažovanje pripadnika OS BiH na pružanju pomoći civilnim vlastima u saniranju posljedica elementarnih nepogoda, po zahtijevu općine Čapljina, a po odobrenju nadređene Komande, 21.08.2011. godine angažirana je interventna jedinica 4.pbr na gašenju požara u općini Čapljina.

Odmah po dobijanju odobrenja, 14 pripadnika Izviđačke čete, sa jednim m/v i potrebnom protivpožarnom opremom izašli su na lokalitet Muminovače, u zahvatu putne komunikacije Čaplina – Stolac.
U saradnji sa vatrogasnom jedinicom Čapljina, požar je lokalizovan i spriječeno je njegovo širenje prema naseljenim mjestima i benziskoj pumpi.

Pripadnici 4.pbr su i ovoga puta adekvatno ispunili jedan od zadataka svoje misije pruživši potrebnu pomoć civilnim strukturama vlasti u saniranju požara.


Info 4.pbr