Pomoć civilnim organima vlasti

Angažovanje pripadnika 2.pb u pružanju pomoći civilnim vlastima za vrijeme elementarne nepogode

29.8.2011

U skladu sa propisanim procedurama za angažovanje pripadnika OS BiH na pružanju pomoći civilnim vlastima u slučaju elementarnih nepogoda, po zahtjevu civilne zaštite općine Trebinje i po odobrenju pretpostavljene Komande, u gašenju požara na teritoriji općine Trebinje angažovano je 27.08. i 28.08.2011.godine ljudstvo iz sastava jedinice.

U skladu sa propisanim procedurama za angažovanje pripadnika OS BiH na pružanju pomoći civilnim vlastima u slučaju elementarnih nepogoda, po zahtjevu civilne zaštite općine Trebinje i po odobrenju pretpostavljene Komande, u gašenju požara na teritoriji općine Trebinje angažovano je 27.08. i 28.08.2011.godine ljudstvo iz sastava jedinice.

Odmah po dobijanju odobrenja 16 pripadnika 2.pješadijskog bataljona je izašlo na lokalitet Zupci u općini Trebinje i u saradnji sa Vatrogasnom jedinicom Trebinje stupilo u obuzdavanje vatrene stihije.
Pripadnici 2.pb su i ovoga puta adekvatno ispunuli jedan od zadataka svoje misije pruživši pomoć civilnim srukturama vlasti u saniranju požara.

Info 4.pbr