Pomoć civilnim organima vlasti

„Dani otvorenih vrata“ u kasarni A.LJ.Šutak Bugojno

13.9.2011

U kasarni Admir Ljubuškić Šutak u Bugojnu 08.09.2011.godine realizovana je aktivnost pod nazivom “DANI OTVORENIH VRATA”. Ova manifestacija je po prvi put organizovana i realizovana u ovoj kasarni i imala je za cilj predstavljanje deminerskog bataljona brTP i jačanje saradnje sa civilnim organizacijama i institucijama na području razmještaja jedinice.

U kasarni Admir Ljubuškić Šutak u Bugojnu 08.09.2011.godine realizovana je aktivnost pod nazivom “DANI OTVORENIH VRATA”. Ova manifestacija je po prvi put organizovana i realizovana u ovoj kasarni i imala je za cilj predstavljanje deminerskog bataljona brTP i jačanje saradnje sa civilnim organizacijama i institucijama na području razmještaja jedinice.

Komandant deminerskog bataljona pukovnik Dževad Zenunović je poželio dobrodošlicu prisutnima, iste je upoznao sa značajem i ciljem ovakvog oblika civilno-vojne saradnje i prisutne ukratko upoznao sa najvažnijim zadacima i aktivnostima deminerskog bataljona. Ovo je izuzetna prilika da se predstavnici civilnih organizacija i institucija upoznaju sa načinom funkcionisanja, životom i radom jedne od jedinica OS BiH, te da vide i saznaju nešto više o naoružanju i opremi na upotrebi u OS BiH.

Aktivnosti “Dani otvorenih vrata” su realizirani kroz taktičko tehnički zbor, gdje se kroz osam radnih tački prezentirala deminerska oprema, oprema koju koriste pripadnici čete za NUS, kao i praktične radnje deminera u minskom polju, koja se realizovala na improviziranom deminerskom radilištu koje je bilo postavljeno u krugu kasarne.

Takođe, pored edukativnog dijela programa koji je bio dosta interesantan za posjetioce, organizirana je i podjela vojničkog graha za sve posjetioce. Ovoj manifestaciji, pored predstavnika općine Bugojno, prisustvovali su predstavnici LOT- timova iz Travnika, profesori i nastavnici iz osnovnih i srednjih škola sa teritorije općine Bugojna.

Odsjek za civilo-vojnu saradnju Komande brTP