Pomoć civilnim organima vlasti

Manifestacija „Dani otvorenih vrata“ u kasarni „Rajlovac OS BiH“

21.9.2011

U cilju predstavljanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i uspostavljanja saradnje sa lokalnom zajednicom na lokaciji kasarne OS BiH “Rajlovac” je 21.09.2011.godine održana manifestacija pod nazivom “Dani otvorenih vrata”.

U cilju predstavljanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i uspostavljanja saradnje sa lokalnom zajednicom na lokaciji kasarne OS BiH “Rajlovac” je 21.09.2011.godine održana manifestacija pod nazivom “Dani otvorenih vrata”.

Na ovoj manifestaciji se predstavila Brigada taktičke podrške, sa dijelom svojih sredstava i opreme. Brigada taktičke podrške je najkompleksnija brigada OS BiH, formacijski najmnogoljudnija, u cijeloj svojoj strukturi multietnička, specijalistički najzahtijevnija i lokacijski najrasprostranjenija. Njena posebna specifičnost je u tome što je nosilac šest rodova OS BiH, a i sedmi je kroz vojnu policiju kao elitnu jedinicu OS BiH itekako zastupljen.

I pored loših vremenskih prilika, kasarnu “Rajlovac OS BiH” posjetilo je oko 500 učenika sa učiteljima, nastavnicima i profesorima iz osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo i Istočnog Sarajeva i to: OŠ “Avdo Smajlović”, OŠ “Dobroševići”, OŠ “Umihana Čuvidina”, OŠ “Alija Nametak”, OŠ “Jovan Dučić” – Istočna Ilidža, OŠ “Đulistan” – Ilijaš, “Perzijsko – Bosanski koledž“ Ilijaš, IV Gimnazija – Ilidža, Katolički školski centar – Stup, „Gimnazija“ Istočno Sarajevo i „Željeznički školski centar“ – Sarajevo.

Prezentaciju sredstava povodom ove manifestacije su vršili pripadnici Vojnoobavještajnog bataljona, Bataljona vojne policije, Deminerskog bataljona, Bataljona veze, Inžinjerijskog bataljona, Bataljona protivzračne odbrane, pripadnici Helikopterskog skvadrona i pripadnici ABHO jedinice.

Veliku pažnju, pored prezentacije navedenih sredstava i opreme, posjetiocima su privukle i vježbe koje su izveli pripadnici Bataljona vojne policije pod nazivom „Pratnja VIP osobe“ i „Rješavanje talačke krize“, te priprema posade i uzlijetanje helikoptera.

Odsjek za civilno-vojnu saradnju Komande brTP