Pomoć civilnim organima vlasti

Manifestacija „Dani otvorenih vrata“ u kasarni “Rajlovac OS BiH“

23.5.2012

U okviru manifestacije “Dani otvorenih vrata” oko 300 djece iz vrtića, domova i osnovnih škola iz Sarajeva, Visokog i Karate kluba “Centar” u pratnji roditelja, vaspitača i učitelja posjetilo je kasarnu “Rajlovac OS BiH” 23.05.2012. godine.

U okviru manifestacije “Dani otvorenih vrata” oko 300 djece iz vrtića, domova i osnovnih škola iz Sarajeva, Visokog i Karate kluba “Centar” u pratnji roditelja, vaspitača i učitelja posjetilo je kasarnu “Rajlovac OS BiH” 23.05.2012. godine.

Nosilac organizacije ove manifestacije je Komanda Brigade taktičke podrške i ovom prilikom posjetioci su mogli da upoznaju personal ove brigade i da vide sredstva i opremu koju koristi ova jedinica. Pored jedinica iz sastava Brigade taktičke podrške na ovoj manifestaciji učešće su uzele i jedinice iz sastava Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane koje se nalaze na vojnoj lokaciji “Rajlovac OS BiH.

Prisutnima je posebno interesantno bilo vidjeti vježbe koje su izveli pripadnici bataljona vojne policije iz sastava Brigade taktičke podrške, a veliko interesovanje pokazali su i za sva druga sredstva i opremu.

Info-brTP