Pomoć civilnim organima vlasti

Nastavak radova na izgradnji vodovoda u Bosanskoj Krupi

14.6.2012

Radovi na izgradnji vodovoda za podgrmečka naselja u Bosanskoj Krupi počeli su 13.09.2011. godine uz angažman: resursa OS BiH (ljudstvo, inžinjerijska tehnika i druga materijalna sredstva), Ministarstva odbrane BiH, Ureda za saradnju u oblasti odbrane američke ambasade (ODC) i preduzeća ''AA KOMERC'' d.o.o. Pale kao glavnog izvođača radova.

Radovi na izgradnji vodovoda za podgrmečka naselja u Bosanskoj Krupi počeli su 13.09.2011. godine uz angažman: resursa OS BiH (ljudstvo, inžinjerijska tehnika i druga materijalna sredstva), Ministarstva odbrane BiH, Ureda za saradnju u oblasti odbrane američke ambasade (ODC) i preduzeća ''AA KOMERC'' d.o.o. Pale kao glavnog izvođača radova.

Zbog snijega i niskih temperatura radovi su privremeno obustavljeni krajem decembra 2011. godine. Nastavak radova otpočeo je 01.04.2012. godine.

Ukupna dužina vodovodne trase je preko 15 km i ista prolazi kroz srpska povratnička sela Veliki i Mali Radić, Vranjsku, Gudovcu i dio Lipika koja su u okolini Bosanske Krupe. Projekat je većinom finansiran od strane američke vlade u visini od oko 1,5 mil. KM. Vrijeme trajanja radova je oko 150 radnih dana i završetak se predviđa u oktobru 2012.godine.

Info – ZŠ OS BiH