Pomoć civilnim organima vlasti

Podrška pripadnika OS BiH manifestaciji „Marš mira 2012”

11.7.2012

Odlukom Ministra odbrane Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Organizacionog odbora manifestacije „Marš mira 2012“, oko 170 pripadnika OS BiH, od čega većina iz sastava 1/5.pbr su i ove godine (kao i prethodnih) u vremenu od 07.07. do 11.07. 2012. godine, bili angažirani na podršci navedenoj manifestaciji.

Odlukom Ministra odbrane Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Organizacionog odbora manifestacije „Marš mira 2012“, oko 170 pripadnika OS BiH, od čega većina iz sastava 1/5.pbr su i ove godine (kao i prethodnih) u vremenu od 07.07. do 11.07. 2012. godine, bili angažirani na podršci navedenoj manifestaciji.

U cilju što kvalitetnije realizacije ove misije nakon izvršenih izviđanja, te stečenih iskustava iz prethodnih godina, ispred Komande 5.pbr formiran je Privremeni štab na čelu sa komandantom 1.pb – pukovnikom Mirsadom Stabančićem.

Ključna logistička podrška manifestaciji „Marša mira 2012“ odnosila se na osiguranje smještaja, tj. podizanje logorskih prostorija za prenoćišta učesnika marša. U tom cilju na lokaciji Nezuk - općina Sapna, 07.07. 2012 godine, osiguran je smještaj za 500 učesnika marša, dok je u vremenu od 08.07. do 10. 07. 2012. godine na lokacijama Liplje - općina Zvornik, Pobuđe - općina Bratunac i Potočari - općina Srebrenica, osiguran smještaj za po 2.500 učesnika marša.

Pored logističke podrške, treba naglasiti da je ispred Komande 5.pbr za pripadnike OS BiH angažiranih na ovom zadatku, bio angažiran i brigadni imam Sejdalija ef. Hrnjić – koji je bio zadužen za organizaciju i pružanje vjerskog života.

Osim navedenog, iz sastava 1/5.pbr bilo je angažirano i 14 pripadnika u ulozi asistenata državnim i međunarodnim delegacijama prilikom polaganja cvijećа u „Memorijalnom centru Potočari“, na dan dženaze, tj. 11.07.2012. godine.

Info: 5.pbr