Pomoć civilnim organima vlasti

Pripadnici 4. brigade OS BiH angažovani u gašenju požara na prostoru Hercegovine

17.7.2012

U skladu sa misijom OS BiH, a na zahtjev Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske i Civilne zaštite općine Tomislavgrad, pripadnici 4. pješadijske brigade angažovani su na gašenju požara na prostoru općina Trebinje i Tomislavgrad.

U skladu sa misijom OS BiH, a na zahtjev Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske i Civilne zaštite općine Tomislavgrad, pripadnici 4. pješadijske brigade angažovani su na gašenju požara na prostoru općina Trebinje i Tomislavgrad.

Po izuzetno lošem kraškom terenu uz jak vjetar koji pogoduje vatrenoj stihiji, pripadnici 1.pješadijskog bataljona u koordinaciji sa jedinicom Civilne zaštite Tomislavgradа i radnicima Šumskog gazdinstva Tomislavgradа ulažu maksimalne napore da požar stave pod kontrolu na prostoru mjesta Brišnik i mjesta Roško Polje.

Pripadnici 2.pješadijskog bataljona u koordinaciji sa pripadnicima Civilne zaštite, Vatrogasne jedinice Trebinje i civilnim stanovništvom angažovani su u borbi protiv vatrene stihije u rejonu sela Jasen i Cibrijan. Nakon trodnevnog angažovanja požari su većim djelom stavljen pod kontrolu.


Info – 4.pbr