Pomoć civilnim organima vlasti

Inžinjerijski radovi u Bosanskoj Krupi

20.7.2012

Pripadnici inžinjerijskog bataljona već 152 radna dana rade na izgradnji vodovodnog sistema u opštini Bosanska Krupa. Na radovima, koji su počeli 19. septembara 2011. godine, angažovano je osam vojnih lica i sedam inžinjerijskih mašina. Broj angažovanih lica povećavao se i do 15, u zavisnosti od obima radova.

Pripadnici inžinjerijskog bataljona već 152 radna dana rade na izgradnji vodovodnog sistema u opštini Bosanska Krupa. Na radovima, koji su počeli 19. septembara 2011. godine, angažovano je osam vojnih lica i sedam inžinjerijskih mašina. Broj angažovanih lica povećavao se i do 15, u zavisnosti od obima radova.

Zamjenik komandanta Operativne komande za operacije, brigadni general Sakib Forić, posjetio je 19. jula 2012. godine inžinjerijsko radilište u općini Bosanska Krupa. Tom prilikom se sastao sa načelnikom općine Bosanska Krupa g. Arminom Halitovićem, koji je izrazio veliko zadovoljstvo dosadašnjim angažovanjem pripadnika inžinjerijskog bataljona na izgradnji vodovodne mreže.

Iskusni inžinjerci su do sada izradili oko 7 km iskopa kanala, što predstavlja oko 63% planiranih radova. Za realizovanu količinu radova utrošeno je oko 45.500 litara pogonskog goriva za inžinjerijske mašine. Prema dinamici izvođenja radova, a uz uslov povoljnih vremenskih prilika, svi radovi bi se trebali završiti u narednih 45 radnih dana.

Angažovanje inžinjerijskih jedinica na izgradnji različitih građevinskih objekata predstavlja način realizacije veoma bitne misije Oružanih snaga BiH u pomoći civilnim strukturama u BiH. Kroz ovaj civilno-vojni projekat OS BiH, između ostalog, daju svoj doprinos održivom povratku u Bosanskoj Krupi, kao i razvoju sela i općine u cjelini.

Info – OK OS BiH