Pomoć civilnim organima vlasti

Učešće pripadnika 1.pješadijskog bataljona u akciji „Očistimo Zemlju za jedan dan“

1.8.2012

Pripadnici 1.pješadijskog bataljona 6.pješadijske brigade su na ušću rijeke Vrbanje u Vrbas u Banjoj Luci, 28.07.2012. godine, uzeli učešće u pilot akciji „Očistimo Vrbas i Vrbanju“ koja je organizovana u okviru široke akcije ekoloških udruženja „Očistimo Zemlju za jedan dan“.

Pripadnici 1.pješadijskog bataljona 6.pješadijske brigade su na ušću rijeke Vrbanje u Vrbas u Banjoj Luci, 28.07.2012. godine, uzeli učešće u pilot akciji „Očistimo Vrbas i Vrbanju“ koja je organizovana u okviru široke akcije ekoloških udruženja „Očistimo Zemlju za jedan dan“.

Na uređenju navedene lokacije bilo je angažovano ukupno 7 pripadnika 1.pješadijskog bataljona koji su koristeći 2 motorna čamca i 1 motorno vozilo tokom cijelog dana aktivno pomagali u čišćenju i uređenju navedene lokacije te su odazivanjem na učešće u navedenoj akciji podigli ugled pripadnika OS BiH u očima civilnih struktura.

U istom periodu 10 pripadnika 2.pješadijske čete iz sastava 1.pješadijskog bataljona su u Prijedoru istog dana uzeli aktivno učešće u sličnoj akciji „Očistimo Prijedor“ gdje su se također pripadnici civilnih struktura pohvalno izrazili o učešću pripadnika OS BiH u navedenoj akciji.

Bitno je naglasiti da su svi pripadnici 1.pješadijskog bataljona iskazali veliko zalaganje tokom rada te su dostojno predstavili svoju jedinicu i OS BiH u cjelini, a učešće u navedenim akcijama je važno radi podizanja saradnje sa civilnim strukturama na viši nivo.

Info 6.pbr