Pomoć civilnim organima vlasti

Pripadnici Inžinjerijskog bataljona u projektu oživljavanja ruralnih sredina

17.9.2012

Pripadnici Inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške angažovani su od 03.09.2012.godine na još jednom projektu pomoći civilnom stanovništvu, a koji se realizuje na području općine Čajniče.

Pripadnici Inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške angažovani su od 03.09.2012.godine na još jednom projektu pomoći civilnom stanovništvu, a koji se realizuje na području općine Čajniče.

Riječ je o rekonstrukciji lokalnih makadamskih puteva ukupne dužine oko 5 kilometara koji se odvaja od asfaltnog puta Čajniče – Pljevlja, a završava na području zaseoka Domješići. Za stanovništvo ovog ruralnog područja to je najkraća veza sa asfaltnim putem. Ovaj projekat se izvodi u saradnji sa Centrom za demokratski razvoj (CDR).

Na ovom zadatku je angažovano 12 lica i 8 inžinjerijskih mašina: grejder, kopač, utovarivač, valjak i 4 kamiona – samoistovarivača za prevoz materijala. Sa ovim resursima, i uz visok stepen profesionalizma prema preuzetim obavezama, naši inžinjerci, kao i uvijek, pokazuju se kao bitan faktor u unaprijeđenju uslova života civilnog stanovništva od strane OS BiH.

Ovi radovi su veoma značajni za samu općinu jer omogućavaju lakše i brže kretanje ljudi i vozila, a samim tim i bolje uslove za razvoj ruralnih sredina. Direktor Centra za demokratski razvoj, gospodin Fadil Alihodžić, je izrazio zadovoljstvo saradnjom sa pripadnicima ove jedinice jer se učešćem OS BiH u ovom projektu ostvaruju ciljevi općine koji bi se bez njih mnogo teže ispunili. Oružane snage Bosne i Hercegovine ovom aktivnošću ostvaruju jednu od svojih osnovnih misija, a to je pomoć civilnom stanovništvu. Gospodin Alihodžić je u isto vrijeme izjavio da su pripadnici Inžinjerijskog bataljona pokazali izuzetnu profesionalnost i predanost prilikom izvršavanja ovog zadatka.


Info-brTP