Pomoć civilnim organima vlasti

Uspješno realizovana vježba "Pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge nesreće - zemljotres"

3.10.2012

U užem rejonu kasarne "Adil Bešić" 28.09.2012.godine realizovana je zajednička metodsko pokazna vježba "Pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge nesreće -zemljotres". U izvođenju vježbe učestvovali su pripadnici OS BiH, jedinice u sastavu Civilne zaštite općine Bihać, pripadnici MUP USK-a, te članovi Crvenog križa USK-a.

U užem rejonu kasarne "Adil Bešić" 28.09.2012.godine realizovana je zajednička metodsko pokazna vježba "Pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge nesreće -zemljotres". U izvođenju vježbe učestvovali su pripadnici OS BiH, jedinice u sastavu Civilne zaštite općine Bihać, pripadnici MUP USK-a, te članovi Crvenog križa USK-a.

Ova vježba imala je za cilj provjeru spremnosti snaga i sredstava u reagovanju na prirodne i druge nesreće koordiniranim djelovanjem civilno-vojnih segmenata sa upotrebom specijalističke opreme i personala. Takođe, imala je za cilj podizanje saradnje 2/6.pbr Oružanih snaga BiH sa civilnim vlastima i civilnim strukturama općine Bihać i USK-a, provjeru spremnosti učesnika vježbe u procedurama spašavanja civilnog stanovništva u slučaju zemljotresa, stvaranje povjerenja kod lokalnog stanovništva u institucije sistema zaštite i spašavanja, jačanje saradnje i razmjena iskustava između učesnika vježbe, te pomoć u stvaranju uslova za razvoj lokalne zajednice, čime je i provjerena spremnost pripadnika 2.pješadijskog bataljona za što kvalitetnije izvršenje misije Oružanih snaga BiH koja se odnosi na pomoć civilnim organima u reagovanju na ovakve i druge nesreće prilikom spašavanja imovine i ugroženih lica.
Zajednička pokazna vježba, koja je realizovana veoma uspješno, odraz je velikog zalaganja i tijesne civilno- vojne saradnje između pripadnika 2.pješadijskog bataljona 6.pbr OSBiH, te civilnih institucija sa područja općine Bihać i Unsko-sanskog kantona koje su uključene u zaštitu i spašavanje.

Sa aktivnostima tokom realizacije vježbe "Pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge nesreće - zemljotres" rukovodio je Operativni centar u čijem sastavu su bili pripadnici: Vatrogasne jedinice, Gorske službe spašavanja, Jedinice za podršku K MUP-a, Crvenog križa, Medicinske službe Doma zdravlja u Bihaću i 2/6.pbr.

U realizaciji vježbe učestvovalo je ukupno 107 lica, od čega su sa svojim personalom i sredstvima učestvovali pripadnici 2.pješadijskog bataljona 6.pbr OS BiH, a ispred civilnih struktura: Štab civilne zaštite općine Bihać, Vatrogasna jedinica općine Bihać, Gorska služba spašavanja, Medicinska služba Doma zdravlja u Bihaću, Jedinica za podršku MUP-a USK-a, Crveni križ USK i Zavod za prostorno uređenje općine Bihać (KOMRAD Bihać).
Izvođenju vježbe prisustvovali su i predstavnici medijа sa područja USK-a.

Info 6.pbr