Pomoć civilnim organima vlasti

Podrška organiziranju takmičenja "EUFOR CUP" 2012

15.10.2012

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH i ove godine učestvuju u suorganiziranju i realiziranju sportskog takmičenja u malom nogometu, na kojem učestvuju djevojčice i dječaci osnovnih škola iz cijele Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH i ove godine učestvuju u suorganiziranju i realiziranju sportskog takmičenja u malom nogometu, na kojem učestvuju djevojčice i dječaci osnovnih škola iz cijele Bosne i Hercegovine.

Takmičenje se realizuje u periodu od 09.10. do 24.11.2012. godine u osam gradova BiH (Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Brčko, Tomislavgrad, Gračanica, Tuzla i Zenica), a glavni organizator ovog takmičenja pod nazivom "EUFOR CUP" je Komanda EUFOR-a, uz suorganiziranje MO i OS BiH i NATO HQ Sarajevo.

Ministarsvo odbrane i OS BiH svoje aktivno učešće ispoljavaju kroz angažiranje svojih resursa, kao što je osiguranje smještajnih kapaciteta za finalno takmičenje na lokaciji kasarne "Rajlovac" - Sarajevo, angažiranje vojne policije i sanitetske službe, fudbalskih sudija i zapisničara, te pripadnika za opće poslove na svim lokacijama.

S obzirom da se navedeno takmičenje realizuje počev od 2009. godine, kao i da OS BiH od samog početka učestvuju u ovoj aktivnosti, može se reći da je takmičenje "EUFOR CUP" postalo tradicionalno takmičenje u BiH.

Info – ZŠ OS BiH