Pomoć civilnim organima vlasti

„Dani otvorenih vrata“ na lokaciji VB" Aerodrom Dubrave"

20.11.2012

U povodu obilježavanja godišnjice OS BiH, na lokaciji VB "Aerodrom Dubrave", 19.11.2012. godine, realizovana je manifestacija "Dani otvorenih vrata". Ista je obilovala nizom aktivnosti koje su imale za cilj prezentiranje različitih oblika i sadržaja iz svakodnevnog života i rada komandi i jedinica 5.pbr OS BiH, kao i drugih jedinica OS BiH razmještenih na ovoj lokaciji.

U povodu obilježavanja godišnjice OS BiH, na lokaciji VB "Aerodrom Dubrave", 19.11.2012. godine, realizovana je manifestacija "Dani otvorenih vrata". Ista je obilovala nizom aktivnosti koje su imale za cilj prezentiranje različitih oblika i sadržaja iz svakodnevnog života i rada komandi i jedinica 5.pbr OS BiH, kao i drugih jedinica OS BiH razmještenih na ovoj lokaciji.
Najmnogobrojniji gosti manifestacije "Dani otvorenih vrata" bili su učenici obližnjih osnovnih škola: "Dubrave" iz Gornjih Dubrava, predvođeni direktoricom škole gospođom Zahtijom Hadžić i "Vukovije" - općina Kalesija, predvođeni direktorom škole gospodinom Zijadom Subašićem.
Osim druženja i upoznavanja sa različitim sadržajima vojničkog života, ovo je bila prilika da se putem taktičko-tehničkog zbora i kraćih vježbi gostima prezentuje dio naoružanja i vojne opreme koja se nalazi na upotrebi u OS BiH.
Održavanjem manifestacije "Dani otvorenih vrata", pripadnici 5.pbr OS BiH su još jednom na najbolji način predstavili OS BiH, posebno u smislu otvorenosti i transparentnosti OS BiH prema javnosti i lokalnoj zajednici.

Info - 5.pbr