Pomoć civilnim organima vlasti

Dan grada Bihaća

28.2.2013

U sklopu redovnih aktivnosti obilježavanja Dana grada Bihaća, a nakon ostvarene prethodne koordinacije sa predstavnicima Općine Bihać, pripadnici 2/6.pbr Bihać su od strane Općinskog načelnika pozvani da aktivno participiraju u planiranim aktivnostima.

U sklopu redovnih aktivnosti obilježavanja Dana grada Bihaća, a nakon ostvarene prethodne koordinacije sa predstavnicima Općine Bihać, pripadnici 2/6.pbr Bihać su od strane Općinskog načelnika pozvani da aktivno participiraju u planiranim aktivnostima.

Tako su pripadnici 2/6.pbr dana 23.02.2013.god. zajedno sa predstavnicima Općine Bihać, učestvovali u organizaciji prigodnog programa za roditelje i djecu u gradskoj aleji. Za oko 400 lica je pripremljen čaj i porcije vojničkog graha dok su roditelji sa djecom, te vojnici iz sastava 2/6.pbr aktivnosti usmjerili na izradu određenih skulptura od snijega.

Pored gore navedenog, a na inicijativu pripadnika XI klase vojnika iz sastava 2/6.pbr
dana 26.02.2013.god. je u okviru proslave Dana grada Bihaća realizirana aktivnost uručenja ranije prikupljenih novčanih sredstava za potrebe Centra za nezbrinutu djecu „DUGA” u Kulen Vakufu.

Prepoznavajući 2/6.pbr kao bitan faktor šire društvene zajednice na području Općine Bihać, na inicijativu odgovarajučih općinskih službi je pored svih najbitnijih insititucija za kasarnu "Adil Bešić" dodijeljena torta sa logom Općine kao znak priznanja za ostvarenu saradnju u proteklom periodu, a povodom dana grada.

Sve prednje elaborirano pokazuje da 2/6.pbr na veoma visokom nivou realizira aktivnosti u segmentu ostvarivanja saradnje sa civilnim organima što je i sastavni dio misije jedinice. Ovakve i slične aktivnosti u svakom slučaju predstavljaju pravi put u cilju prezentacije Oružanih snaga kao organizovane, profesionalne i respektabilne organizacije, spremne u svakom trenutku reagovati i pružiti pomoć civilnim organima vlasti u slučaju nastanka prirodnih i drugih akcidenata, ali i participirati u organizaciji i drugih aktivnosti u okviru dodijeljene misije.

Info 6.pbr.