Pomoć civilnim organima vlasti

Inžinjerijski bataljon angažovan na sanaciji lokalnog puta u Srbljanima kod Bihaća

21.8.2013

Pripadnici Inžinjerijskog bataljona su u periodu od 12.08. do 23.08.2013.god angažovani na sanaciji lokalnog makadamskog puta na dionici Donji Srbljani-Gornji Srbljani u Općini Bihać.

Pomenuta dionica je dužine oko 2 km, a konkretni radovi se odnose na proširenje tog puta s ciljem lakšeg prilaza deminerskom radilištu koje se nalazi u ovom rejonu, kao i za potrebe stanovnika MZ Jezero, Gornji Srbljani, Brkići. Ova aktivnost je od velikog značaja za pomenute lokalne zajednice jer je već duži period prisutan problem komunikacije između ovih sela. Sanacijom ovih puteva se ostvaruju osnovni preduslovi opstanka i razvoja ovog područja što predstavlja bitan momenat za lokalno stanovništvo. Predstavnici Općine Bihać su izrazili posebno zadovoljstvo kvalitetom ovih radova, posebno kada se ima u vidu da se ove aktivnosti izvršavaju na nekomercijalnoj osnovi. Sa druge strane se ističe saradnja sa pripadnicima Inžinjerijskog bataljona OS BiH, koji su pokazali profesionalan odnos prema postavljenim zadacima.

Ovi radovi su nastavak aktivnosti u ovoj općini od strane Inžinjerijskog bataljona, koji su nedavno završili sanaciju puta i u MZ Bugar. S obzirom na to, može se reći da je ova jedinica u ovoj godini učinila znatan korak ka boljem životu stanovnika na području ove općine.

info: brTP