Pomoć civilnim organima vlasti

Aktivnosti civilno-vojne saradnje 1.pb

12.12.2013

U skladu sa jednom od misija OS BiH, Komanda 1.pješadijskog bataljona 5.pbr, na lokaciji razmještaja u Kasarni „7.Mbr“ u Zenici, posljednjih mjeseci intezivirala je aktivnosti civilno - vojne saradnje.

Realizovano je više radnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih zajednica koje gravitiraju mjestu razmještaja bataljona. Cilj realizacije sastanaka je upoznavanje Komande bataljona sa projektima lokalnih zajednica, te mogućnost učešća OS BiH u realizaciji istih.

Tako su na nedavno održanom sastanku sa Direktorom Agencije za lokalni ekonomski razvoj Zenice, pripadnici bataljona pozvani da uzmu učešće u realizaciji jednog od projekata općine Zenica (povodom obilježavanja 100 godina od Prvog Svjetskog rata, koji finansiraju neke od članica Evropske unije) ukoliko se odobri.

info-5.pbr