Pomoć civilnim organima vlasti

Akcija dragovoljnog darivanja krvi na lokaciji kasarne i zračne luke “Dubrave” – Živinice

15.1.2014

Na osnovu Godišnjeg plana Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli, a u svrhu osiguranja rezervi u stabilnim produktima i komponentama krvi, dana 14. januara 2014. godine, na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice, 5.pbr OS BiH u koordinaciji sa 5.bLP/KL i odjeljenjem za prikupljanje i konzervaciju krvi, Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli, realizirala je akciju dragovoljnog darivanja krvi.

Krv je dragovoljno darivalo 49 pripadnika iz sastava jedinica stacioniranih na ovoj lokaciji (5.pbr OS BiH, 5.bLP/KL i Brigade taktičke podrške). Za one koji prvi put daruju krv od strane zavoda bit će određena krvna grupa i Rh faktor, dok će za sve davaoce biti urađeni nalazi na transmisione bolesti (HbsAg – hepatitis B, HCV – hepatitis C, TPH – sifilis i HIV).

Zaposleni odjeljenja za prikupljanje i konzervaciju krvi, Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli po završetku akcije dragovoljnog darivanja krvi, izrazili su zadovoljstvo što su pripadnici Oružanih snaga BiH prepoznali značaj ove akcije, te se odazvali u ovolikom broju. Akcija dragovoljnog darivanja krvi je propraćena od strane lokalnih medijskih kuća.

Info- 5pbr