Pomoć civilnim organima vlasti

Izvedena pokazna vježba pomoći civilnim vlastima u slučaju zemljotresa

7.2.2014

Treći pješadijski bataljon 4.pbr Oružanih snaga BiH realizovao je 06. 02. 2014. godine pokaznu vježbu „Pomoć civilnim strukturama u slučaju zemljotresa“ na lokalitetu općine Foča - Ustikolina u mjestu Fočanska Jabuka.

Pored jedinica bataljona u vježbi su učestvovali pripadnici Vatrogasne jedinice općine Goražde, jedinica za podršku MUP-a BPK-a, tim iz sastava Crvenog krsta i preduzeće Goražde putevi.

Realizaciju vježbe pratili su zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse brigadni general Ivica Jerkić sa saradnicima, komandant 4. Pješadijske brigade brigadni general Tomo Kolenda, Načelnik općine Foča –Ustikolina, te gosti iz političkog i javnog života sa područja Bosanskopodrinjskog kantona kao i lokalni mediji.i službi zaštite i spašavanja općina Goražde i Foča - Ustikolina u slučaju zajedničkog djelovanja na elementarnu nepogodu - zemljotres.

Svi učesnici su pokazali visok stepen spremnosti i obučenosti prilikom realizacije dobijenih zadataka a stečena iskustva na ovoj vježbi će se koristiti u narednom periodu pri planiranju i realizaciji zadataka koji očekuju ovu jedinicu.

Prisutnima su se nakon završene vježbe obratili zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse brig.general Ivica Jerkić i komandant 4. pješadijske brigade brig. general Tomo Kolenda i tom prilikom su izrazili zadovoljstvo i čestitali svim učesnicima na veoma uspješnoj realizaciji vježbe.

Info-4.pbr

7 FOTO GALERIJA