Pomoć civilnim organima vlasti

Saradnja sa Civilnom zaštitom Grada Bijeljine

28.2.2014

Na poziv Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Bijeljine, dana 27.02.2014. godine, predstavnici 3/5.pbr OS BiH prisustvovali su redovnoj sjednici, na kojoj je između ostalog usvojen Operativni plan zaštite i spašavanja od poplava, kao i Plan aktivnosti u sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od požara za 2014. godinu.

Na sastanku su se prisutni između ostalog upoznali i o stanju nasipa “Topolovac” na desnoj obali rijeke Save, kao i o aktivnostima na njegovoj sanaciji koja je u toku. Šef gradskog odsjeka Civilne zaštite, gospodin Drago Ristić, je naglasio da je Civilna zaštita stručno i operativno spremna na reagovanje, a ako dođe do vanrednih okolnosti i nepredviđenih situacija tu su policija RS i OS BiH.

I ovaj sastanak je potvrda da je civilno vojna saradnja Komande i jedinica 5.pbr OS BiH sa strukturama Civilne zaštite na visokom nivou, te da će se u narednom periodu kroz zajedničke vježbe i obuku podići na još veći nivo.

Info-5.pbr