REGEX 16

MEĐUNARODNA VOJNA VJEŽBA REGEX 16 BANJA LUKA – MANJAČA, od 24. do 27. oktobra 2016. godine

12.10.2016

Bosna i Hercegovina - Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH domaćini su Međunarodne vojne vježbe “REGEX 16”, koja će se održati u kasarni OS BiH “Kozara” u Banjoj Luci i na vojnom poligonu “Manjača” u periodu od 24. do 27. oktobra 2016. godine.

Imajuću u vidu opredjeljenje Bosne i Hercegovine da bude dio evroatlantske porodice, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH odlučili su prihvatiti organizaciju ove vježbe sa trupama - LIVEX/FTX, pozivajući partnere da kroz zajednički angažman razmijene iskustva u dostizanju standarda interoperabilnosti i razvijanja već ostvarene sposobnosti.

Cilj vježbe “REGEX 16” je obuka i unapređenje operativnih sposobnosti komandi i jedinica kako zemlje domaćina tako i partnerskih zemalja u planiranju i izvršenju operacija podrške miru u realnom vremenu i multinacionalnom okruženju. Planom vježbe predviđena je aktivnost provjere primjenjivosti doktrinarnih publikacija koje reguliraju i podržavaju kolektivnu obuku i proces planiranja vježbi, kao i jačanja regionalne sаradnje, mira i stabilnosti.

Vježba će, također, pomoći da se poboljšaju standardi interoperabilnosti zajedničkim djelovanjem snaga regionalnih partnera.

Vježba “REGEX 16” ima i svoje specifične zadatke od kojih izdvajamo:

Za nivo komande brigade ( HQ MNBDE level) uvježbati :

(1)  proces donošenja vojnih odluka na taktičkom nivou,
(2) osiguranje funkcioniranja komande i kontrole u provođenju Operacije podrške miru, u skladu sa pravilima angažiranja za istu (RoE).

Za nivo Multinacionalne borbene grupe uvježbati:

(1) proces donošenja vojnih odluka na nivou MBG,
(2) provođenje operacija stabilnosti.

Na vježbi “REGEX 16” u Bosni i Hercegovini, učešće će uzeti zemlje članice iz raznih programa partnerske saradnje s NATO:

·         PfP zemlje: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Makedonija, Srbija, Ukrajina, Gruzija, Armenija
·         Mediteranski dijalog (MD): Jordan, Tunis
·         Istanbulska inicijataiva za saradnju (ICI): Ujedinjeni Arapski Emirati
·         Partneri širom svijeta (PatG): Pakistan
·         EUFOR

U procesu planiranja vježbe učestvovale su i druge zemlje, među kojima su: Azerbejdžan, Moldavija, Maroko i Kirgistan, a koje su odlučile da ne učestvuju u završnoj fazi vježbe.

U procesu planiranja realizirano je 7 radionica ( 4 u Sarajevu i 3 u Banjoj Luci ). Na svakoj radionici je učestvovalo 30 oficira iz partnerskih zemalja, plus pripadnici OS BiH i mentori iz NATO komande - JFC (Joint Force Command) iz Napulja. Na ovaj način je i u organizacijskom smislu uložen znatan napor da se izvrši blagovremena koordinacija prihvata, smještaja, transporta, kao i koordinacije sa civilnim institucijama u BiH u segmentima gdje se ukazala potreba.

NATO štab u Sarajevu je tokom pripreme vježbe imao savjetodavnu ulogu u procesu planiranja vježbe, što je u mnogome olakšalo sami proces, a istovremeno se nadzirala pravilna upotreba NATO doktrinarnih publikacija koje tretiraju područje kolektivne obuke i planiranja vježbi. Blagovremenim savjetovanjem i stručnim vođenjem od strane pripadnika NATO HQ SA i NATO JFC Napulj izbjeglo se dupliranje efekata i uspješno se implementirala doktrinarna NATO publikacija za organiziranje vježbi i provođenje kolektivne obuke.

Imajući u vidu činjenicu da multinacionalne vježbe predstavljaju najveći i najkompliciraniji oblik kolektivne obuke, sistem REGEX-a sa 6 do 7 planskih radionica pokazao se kao dobro rješenje gdje su se postigli višeznačni benefiti: izvršena ja obuka personala partnerskih zemalja u implementiranju NATO direktive u procesu planiranja vježbi, iskorištena su područja ekspertiza štabnih oficira koji su učestvovali u radionicama za kvalitetnu pripremu vježebe, te je vršena blagovremena koordinacija za OS BiH u smislu rješavanja otvorenih pitanja u odnosu na faze izvršenja vježbe.