REGEX 16

Treći dan vježbe “REGEX 16“: Uspješno realizovani zadaci predviđeni planom vježbe

27.10.2016

Na vojnom poligonu „Manjača“ učesnici međunarodne vojne vježbe „REGEX 16“ su 26.10.2016. godine realizovali različite situacije predviđene planom vježbe i odlukama koje je donosio Štab vježbe na lokaciji kasarne „Kozara“ u Banjaluci.

Sve aktivnosti jedinica i pojedinaca, učesnika vježbe, praćene su od strane instruktora kao i rukovodećih lica na čelu s generalmajorom Mirkom Tepšićem, brigadnim generalom Radovanom Ilićem i brigadirom Ilijom Petrovićem, direktorom vježbe.

Svi učesnici vježbe su pokazali zavidne rezultate i potrebne vještine i znanje u situacijama predviđenim pri evakuaciji civila, otkriću ilegalnog naoružanja, osiguranju baze, medicinskim evakuacijama i pružanju medicinske pomoći, incidentima u saobraćaju i drugim situacijama predviđenim planom vježbe.

Međunarodna vježba „REGEX 16“ se završava danas, 27.10.2016. godine, kada je predviđen Dan za visoke zvanice i prezentacija snaga i sredstava koja su bila angažovana tokom održavanja ove vježbe.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

18 FOTO GALERIJA