Posjete

Posjeta delegacije Oružanih snaga Poljske Komandi 6. pbr

1.6.2012

U posjeti Komandi 6. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH u kasarni „Kozara“ u Banja Luci 30. 05. 2012. godine boravila je delegacija Generalštaba i Operativne komande Oružanih snaga Poljske, koju je predvodio potpukovnik Piotr Gabryl.

U posjeti Komandi 6. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH u kasarni „Kozara“ u Banja Luci 30. 05. 2012. godine boravila je delegacija Generalštaba i Operativne komande Oružanih snaga Poljske, koju je predvodio potpukovnik Piotr Gabryl.
Povod dolaska delegacije je sagledavanje uloge i značaja realizacije pilot projekta „Pridodani timovi za obuku - ETT“, kojeg će u narednom periodu realizovati EUFOR-ov tim za obuku u saradnji sa pripadnicima 6. pbr.
EUFOR-ov tim za obuku sačinjava i određen broj pripadnika OS Poljske koji su u sastavu MNBN EUFOR-a (Multinacionalnog bataljona „Sjever“).
Goste je primio komandant 6. pbr brigadni general Stamenko Novaković sa saradnicima, i tom prilikom predstavljen je ovaj projekat, te potrebe i planovi za njegovu uspješnu realizaciju.
Tokom susreta general Novaković je razmijenio mišljenja sa predstavnicima OS Poljske u vezi početka realizacije pilot projekta „Pridodani timovi za obuku - ETT“, a zajednički su ocjenili pozitivne efekte i očekivanja ove zajedničke obuke pripadnika MNBN EUFOR-a i 6. pbr. Oružanih snaga BiH.
Info 6.pbr