Komanda za obuku i doktrinu

Osnovni kurs o municiji-teoretski dio

3.3.2015

Ceremonija zatvaranja „Osnovnog kursa o municiji–teoretski dio“, planiranog i realizovanog u organizaciji Komande za obuku i doktrinu, obavljena je 27.02.2015. godine u kasarni “Rajlovac OS BiH”.

Svečanoj ceremoniji ispred KOiD-a bili su prisutni načelnik Odjeljenja za obuku KOiD-a, brigadir mr. Hašim Škrijelj i major Ismet Rizvo, oficir za individualnu obuku KOiD.    

U svom obraćanju, brigadir mr. Hašim Škriljelj, čestitajući polaznicima na uspješnom okončanju kursa, naglasio da je završeni kurs početak edukacije u ovoj oblasti, te da predstoji dalje educiranje i stručno usavršavanje. Polaznike je upoznao da će kurs o municiji-praktični dio biti realizovan u martu 2015. godine.

Osnovni kurs o municiji-teoretski dio pohađa 13 (trinaest) polaznika, a kao najbolji polaznici istakli su se: stariji vodnik Didić Damir i kaplar Ćelić Milan. 

Info- KOiD