Komanda za obuku i doktrinu

Komandant Centra za osnovnu obuku posjetio općinu Hadžići

4.3.2015

U prostorijama općine Hadžići, 03.03.2015. godine, općinski načelnik gospodin Hamdo Ejubović primio je u radnu posjetu komandanta Centra za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu, pukovnika Jasmina Ganića, te pomoćnika načelnika Štaba za civilno-vojnu saradnju, majora Enesa Džinića.

Razlozi ove posjete su unaprjeđenje civilno-vojne saradnje ove dvije institucije koja je i u dosadašnjem periodu ocjenjena kao vrlo kvalitetna i obostrano svrsishodna, te je upriličena kao jedna od aktivnosti obilježavanja predstojećeg dana općine Hadžići dana 06.03.2015. godine.

Tokom ove posjete, pukovnik Ganić je izrazio svoju zahvalnost općini Hadžići, te kroz kratak rezime iznio presjek aktivnosti koje su u proteklom periodu predstavljale najznačajnije događaje iz domena civilno-vojne saradnje koje su ove dvije institucije zajednički uspješno realizovale.

Također, Ganić je izrazio zadovoljstvo odličnom saradnjom sa ostalim institucijama općine Hadžići, a koja je imala pozitivnog uticaja na uspješnost izvršenja misije Centra za osnovnu obuku gdje je posebno naveo saradnju sa policijskom stanicom Hadžići, jedinicom Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo lociranom u Hadžićima, Civilnom zaštitom općine Hadžići, JU. Dom zdravlja Hadžići, JKP “Komunalac” Hadžići.

Načelnik općine Hadžići je također iskazao zadovoljstvo izrazito dobrom civilno-vojnom saradnjom sa Centrom za osnovnu obuku lociranom u kasarni “Zaim Imamović” u Pazariću te izrazio želju da se ova saradnja u narednom periodu dodatno unaprjedi u svim segmentima gdje misije ove dvije institucije imaju dodirnih tačaka.

Na kraju ove posjete pukovnik Jasmin Ganić je u ime komandanta Komande za obuku i doktrinu, brigadira Ilije Petrovića, gospodinu Ejuboviću uručio zahvalnicu za dosadašnju uspješnu civilno-vojnu saradnju, te su razmjenili prigodne poklone.

Info- KOiD