Komanda za obuku i doktrinu

Obiljažavanje Međunarodnog dana žena, 8. marta

9.3.2015

U povodu Međunarodnog dana žena - 8. marta, u Komandi za obuku i doktrinu (KOiD) i ostalim centrima upriličeni su svečani prijemi za pripadnice KOiD-a.

Na lokaciji kasarne „Travnik“, u ime pripadnika Komande za obuku i doktrinu pripadnicama ženskog spola obratio se komandant KOiD-a brigadir Ilija Petrović, dok je na lokacijama centara ova čast pripala komandantima centara.

U svojim obraćanjima komandanti su istakli značaj i ulogu žena u OS BiH i specifičnostima sa kojima se susreću u odnosu na žene koje rade u civilnim strukturama.

Ovom prilikom, još jednom je istaknuto, da su Oružane snage Bosne i Hercegovine jedan od svijetlih primjera gdje je rodna ravnopravnost shvaćena i implementirana u pravom smislu te riječi te da su žene angažovane u Oružanim snagama dale najveći doprinos toj činjenici kroz ravnopravan angažman u realizaciji dodijeljenih zadataka.

Na kraju svečanih prijema, pripadnicama KOiD-a i potčinjenih centara, uručeni su prigodni pokloni, kao simboličan znak pažnje i zahvalnosti radnih kolega za njihov doprinos u realizaciji zajedničkih zadataka.

Info-KOiD