Komanda za obuku i doktrinu

Početak kursa engleskog jezika

16.3.2015

U Odjeljenju stranih jezika CPR KOiD upriličena je ceremonija početka kursa engleskog jezika svih nivoa (početni nivo, niži srednji nivo, srednji nivo, viši srednji nivo i napredni nivo). Kurs će se realizovati u centrima za učenje jezika na lokacijama Rajlovac, Banja Luka, Tuzla i Čapljina, u periodu od 16.03.2015. godine do 12.06.2015. godine.

Uvodnim riječima, polaznicima Kursa engleskog koji će pohađati 128 pripadnika OS BiH i MO BiH, obratili su se voditelji centara za učenje engleskog jezika, major Sabahudin Hadžiavdić, major Željko Moravac, kapetan Almir Kuluglić i poručnik Mario Alilović koji su polaznicima zaželjeli dobrodošlicu i iste upoznali sa tematskim cjelinama i načinom realizacije nastave.

Ispred KOiD-a  polaznicima su se obratili major Slaviša Popović i major Ismet Rizvo.

Ceremoniji početka Kursa engleskog jezika na lokaciji Rajlovac prisustvovali su Vojni ataše Ambasade Velike Britanije, Paul Marshall kao i šef Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD, potpukovnik John Frick sa saradnicima.

Info- KoiD