Komanda za obuku i doktrinu

General Tepšić održao predavanje na Komandno-štabnom kursu

30.3.2015

Planom obuke Komandno-štabnog kursa (KŠK), zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije, general major Mirko Tepšić, je 30.03.2015. godine održao predavanje polaznicima KŠK-a u Travniku na temu “Koncept ocjenjivanja operativnih sposobnosti.”

General Tepšić je ujedno informisao polaznike Komandno-štabnog kursa na temu “Trenutna situacija u odbrambenom sektoru”. Predavanju su, pored polaznika KŠK-a, u ulozi domaćina prisustvovali komandant Centra za profesionalni razvoj pukovnik Mirsad Stabančić, načelnik KŠK-a pukovnik Srđan Čavić te instruktori kursa.

Koncept ocjenjivanja operativnih sposobnosti predstavlja ocjenjivanje deklarisanih jedinica OS BiH u skladu sa NATO referentnim dokumentima i predstavlja blisku vezu između NATO-a i zemalja partnera u NATO vođenim operacijama.

Info-KOiD