Komanda za obuku i doktrinu

Realizovana finalna planska konferencija za vježbu ”Dinamičan odgovor 15-4”

23.4.2015

Finalna planska konferencija za terensku vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamični odgovor 15-4“ ujedno i za ocjenjivanje NEL-1 deklarisane jedinice po OCC E&F konceptu održana je, 21.04.2015. godine, u vojničkom klubu kasarne „Mika Bosnić“ na Manjači.

Konferenciji je prisustvovalo preko 90 starješina OS BiH, kao i tri gosta iz turskog kontingenta EUFOR-a. Konferenciji su također prisustvovali komandant OK OS BiH, general major Dragan Vuković, komandant 4. pbr, brigadni general Tomo Kolenda, te komandant KOiD-a, brigadir Ilija Petrović.

Konferenciju je otvorio general Vuković, koji je u uvodnom obraćanju pozdravio prisutne poželivši im dobrodošlicu i uspješan rad, dok je general Kolenda podsjetio na aktivnosti koje je 4. pbr do sada realizovala u sklopu priprema za vježbu „Dinamičan odgovor 15-4“ i naglasio: „Brigada je prošla sve kvalifikacione kapije i spremna je za izvršenje zadatka.” Osim toga, general Kolenda je naglasio da očekuje da na ovoj konferenciji budu otklonjeni svi nedostaci, kako bi vježba planski otpočela.

Konferencija je nastavljena radom sindikalnih grupa koje su finalizovale potrebne produkte, te ih prezentovale na kraju rada konferencije. Zaključeno je da je 4. pbr spremna za izvođenje ove vježbe i OCC ocjenjivanja, dok je istovremeno naglašeno da će izvođenje vježbe predstavljati veliki logistički izazov jer su mnogi logistički resursi još uvijek upitni.

Info- KOiD