Komanda za obuku i doktrinu

Realiziran kurs ocjenjivača za terenske vježbe „Dinamični odgovor“

27.4.2015

Petodnevni kurs ocjenjivača za terenske vježbe „Dinamični odgovor“ realiziran je 24.04.2015. godine na glavnom poligonu za obuku Manjača.

Odjel za obuku KOiD-a je koncipirao ovaj kurs, koji je zajednički realiziran od strane dva centra KOiD-a, Centra za borbenu obuku i Centra za borbene simulacije.

Cilj kursa bio je osposobljavanje starješina OS BiH da u ulozi ocjenjivača, u sklopu svojih užih specijalnosti, izvrše procjenu osposobljenosti elemenata jedinica koje izvode vježbu, kako na terenu tako i na na JCAT simulacijskom sistemu. Kursu je prisustvovalo sedam polaznika različitih specijalnosti i službi, od pilota do pravnika, i svi su uspješno savladali predviđene teme.

Većina njih imat će priliku da već krajem maja upotrijebe stečena znanja i iskustva na terenskim vježbama „Dinamični odgovor“.

Info-KOiD