Komanda logistike

Uništenje naoružanja i vojne opreme metodom topljenja u topionici "Jelšingrad" A.D. Banja Luka

25.3.2014

U cilju uništenja naoružanja i vojne opreme prikupljenog kroz operaciju „Žetva“ koje je prethodno mehanički deformisano metodom gaženja i sječenja, a čiji su dijelovi bili uskladišteni na lokacijama „TBT“ Visoko i „7.mbr“ Zenica, dana 20.03.2014. godine je transportovano navedeno naoružanje do topionice "Jelšingrad" A.D. Banja Luka i u periodu od 22.00 do 03.00 sata je izvršeno uništenje metodom topljenja.

Uništenje naoružanja i vojne opreme je praćeno i verifikovano od strane Komisije OS BiH i UNDP-a u BiH uz evidenciju dobijenih produkata topljenja, a koji su ostali u vlasništvu topionice "Jelšingrad" A.D. Banja Luka.

Komanda 5. bataljona logističke podrške je, takođe, UNDP-u zapisnički i komisijski predala 15 komada oružja kratkih cijevi i 30 komada oružja dugih cijevi, koje je prethodno mehanički deformisano i koje se ne može upotrebljavati za prvobitnu namjenu, za izradu umjetničkih skulptura koje će biti poklonjene učesnicima kampanje "Biraj život bez oružja".

Info- KL