Komanda logistike

Jednodnevni koordinacijski sastanak logističkog personala

31.3.2014

U kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju, 31.03.2014. godine, organizovan je jednodnevni koordinacijski sastanak logističkog personala iz sastava MO BiH, ZŠ OS BiH, OK i KP OS BiH.


Cilj sastanka je dosljedno i potpuno poštivanje i implementacija „Logističkog planiranja, ugovaranja i realizacije ugovora“ u 2014. godini i rješavanja drugih pitanja po pitanju logističkog osiguranja, ukazivanja na postojeće probleme i načine rješavanja istih te davanja smjernica u budućem radu.

Sastanak je otvorio brigadni general Senad Mašović, zamjenik Načelnika ZŠ OS BiH za resurse, a na sastanku su razmatrana pitanja vezana za logističko planiranje u OS BiH, zakonske obaveze ugovornih strana i postupci primaoca u toku realizacije ugovora, kontrola kvaliteta, prijem materijalno-tehničkih sredstava od dobavljača (iskustva, problemi i prijedlozi), rashodovanje MS u OS BiH, kao i planiranje infrastrukturalnih radova i realizacija ugovora po infrastrukturi.

Pored pitanja planiranih za razmatranje prema Planu sastanka predstavnici podčinjenih sastava mogli su delegirati i druga aktuelna pitanja vezana za logističko planiranje.
Svi učesnici sastanka su se pripremili i aktivno učeštvovali na istom sa iznošenjem konkretnih problema po logističkom planiranju, ugovaranju i realizaciji ugovora u 2014. godini i iznošenje prijedloga za njihovo rješavanje.

Info- KL