Komanda logistike

Sagledavanje infrastrukture u cilju stvaranja boljih uslova smještaja lica u OS BiH

21.12.2020

Tim za sagledavanje infrastrukture za smještaj, život i rad pripadnika OS BiH posjetio je 17. decembra 2020. godine lokaciju kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju u cilju stvaranja boljih uslova smještaja lica u Oružanim snagama BiH.

Ispred Zajedničkog štaba OS BiH u radu tima učestvovali su predsjedavajući tima, zamjenik NZŠ OS BiH za resurse generalmajor Gojko Knežević, dok je ispred MO BiH bio generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić, te predstavnici Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Nakon uvodnog informativnog brifinga o stanju infrastrukture na pomenutoj lokaciji koji je prezentovao komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg, prisutni su obišli kasarnu sa ciljem uvida u stanje objekata koje je komandant predložio kao prioritete za uvrštavanje u Projekat unapređenja stanja infrastrukture.

Predviđeno je da ZŠ OS BiH i Tim za infrastrukturne radove izrade projekte za unapređenje uslova za smještaja žena i muškaraca u MO i OS BiH. Realizacija projekata infrastrukturnih radova će se vršiti po fazama, u skladu sa prioritetima, a izrada konačnog plana će se završiti do 31. decembra 2020. godine.

Zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse, generalni inspektor MO BiH i predstavnici Ambasade UK Velike Britanije i Sjeverne Irske iskazali su zadovoljstvo sa prezentovanim aktivnostima u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju.

Info – KL

7 FOTO GALERIJA