4. Pješadijska brigada

Izvedena STX vježba 3. pješadijskog bataljona

12.11.2015

Jedna od težišnih aktivnosti 3. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade OS BiH u četvrtom kvartalu ove godine bila je realizacija situacijsko-terenske vježbe (STX) pješadijske čete. Treći pješadijski bataljon je izveo STX vježbu sa 1. pješadijskom četom, a ista je realizovana 11.11.2015. godine na relaciji kasarna Kosova- Ustikolina – LPO Grebak na lokalitetu općine Foča/FBiH.

Izvedena vježba dala je realnu sliku spremnosti snaga i sredstava 1. pješadijske čete 3. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade OS BiH. Također, vježba je pokazala načine provođenja tehnika i procedura prilikom nailaska na različite incidentne situacije.

Učesnici vježbe su pokazali visok stepen spremnosti i obučenosti prilikom realizacije dobijenih zadataka, a stečena iskustva na ovoj vježbi će se koristiti u narednom periodu pri planiranju i realizaciji zadataka koji očekuju ovu jedinicu.

Izvođenje vježbe pratila je Komanda 3. pb sa ocjenjivačima iz sastava 3.pb.

Izvođenju vježbe su prisustvovali i pripadnici EUFOR-a - Slovački LOT tim koji je smješten u Višegradu.

Info-4.pbr