4. Pješadijska brigada

Zamjenik komandanta NATO štaba Sarajevo posjetio 4. pbr

13.11.2015

Zamjenik komandanta NATO štaba Sarajevo brigadir Piter Gjersem sa saradnicima boravio je u radnoj posjeti komandi 4. pješadijske brigade u kasarni „Božan Šimović“ Čapljina 12.11.2015. godine. Visokog gosta na lokaciji „Božan Šimović“ dočekao je načelnik štaba 4. pbr brigadir Senad Memić sa saradnicima. Sasatnku je u ime Ministarstva odbrane BiH prisustvovao gospodin Mehmed Hrnjić.

Cilj posjete zamjenika komandanta NATO štaba je bio sagledavanje infrastrukture na lokaciji, a vezano za izradu projektnog sistema za infrastrukturni logistički sistem, uspostavu GIS baze podataka i izradu fotodokumentacije objekata na lokacijima OS BiH. Kako je lokacija „Božan Šimović“ prva lokacija OS BiH koja je uknjižena na državu Bosnu i Hercegovinu kao perspekivna lokacija, zato je i odabrana da bude pilot projekat za uspostavu GIS baze podataka.

Brigadir Gjersem je u svom obraćanju istakao da će NATO štab pružiti maksimalnu podršku MO BiH u formiranju baze podataka za objekte na perspektivnim vojnim lokacijama. Istakao je da će akcenat biti dat na već uknjižene vojne lokacije.

Ispred NATO štaba Sarajevo za realizaciju projekta bit će zadužena g. Amila Gačanović.

U ime MO BiH, gospodin Hrnjić se zahvalio NATO štabu Sarajevo na podršci koju pružaju MO i OS BiH prvenstveno na aktivnostima oko knjiženja perspektivnih vojnih lokacija, kao i na poslovima uspostave baze podataka za objekte na perspektivnim vojnim lokacijama.

Načelnik štaba brigade, brigadir Memić obećao је punu podršku za izradu projektnog sistema za infrastrukturni logistički sistem.

Po završetku brifinga, upriličen je obilazak lokacije i slikanje vojnih objekata.

Info-4.pbr