4. Pješadijska brigada

Treća generacija polaznika “Primarnog kursa za razvoj vođa” uspješno završila obuku

30.11.2015

U kasarni „Božan Šimović” u Čapljini, 27.11.2015. godine, treća generacija polaznika uspješno je završila „Primarni kurs za razvoj vođa”.

U periodu od 26.10. do 27.11.2015. godine kurs je pohađalo 38 polaznika iz svih jedinica 4. pješadijske brigade. Na ceremoniji svečanog zatvaranja kursa, polaznicima su se obratili direktor kursa zastavnik Zoran Grmača, u ime Komande za obuku i doktrinu pukovnik Željko Rajković, te komandant brigade brigadni general Tomo Kolenda. Po završetku obraćanja, polaznicima kursa uručena su uvjerenja o završenom kursu. Za postignute rezultate u realizaciji kursa, određenom broju polaznika dodjeljene su stimulativne mjere sa nivoa 4. pbr OS BiH. Za najbolje polaznike kursa proglašeni su kaplar Lopin Damir, vojnik prve klase Šarenac Veselin i vojnik prve klase Brkan Jasmin.

Info- 4.pbr