4. Pješadijska brigada

Primopredaja dužnosti Komandanta 3.pb/4.pješadijske brigade

20.5.2016

Dana 19.05.2016.godine u kasarni Kosova“ Ustikolina službeno je izvršena primopredaja dužnosti komandanta bataljona između pukovnika Fikreta Bandića i majora Mirnesa Ćosića. Primopredaji je prisustvovao brigadni general Tomo Kolenda komandant 4.pbr.

Dosadašnji komandant 3.pb. pukovnik Fikret Bandić raspoređen je na novu dužnost u Odsjeku za operacije u OK OS BiH, a major Mirnes Ćosić dolazi sa dužnosti instruktora CBS-a KOID-a.  Pukovnik Bandić je između ostalog istakao da mu je bila čast biti dio 3.pb i same 4.pješadijske brigade u proteklih  pet godina, te je majora Ćosića kratko informisao o stanju i postignutim rezultatima rada bataljona.Ovom prilikom se zahvalio Štabu Komande bataljona i komandirima četa bez kojih ni uspjeh bataljona ne bi bio moguć. Majoru Ćosiću poželio je uspjeh u radu. U svom obraćanju general Kolenda zahvalio se pukovniku Bandiću naglasivši da je izvršavao sve postavljene zadatke profesionalno,te na kraju svog obraćanja poželio  je pukovniku Bandiću i majoru Ćosiću mnogo uspjeha na novim dužnostima.

info-4.pbr