4. Pješadijska brigada

Uspješno realizovana vježba „Dinamičan odgovor 16-4“

21.6.2016

Komanda i jedinice 4.pbr OS BiH, na lokaciji Centra za borbenu obuku (CBO) i Centra za borbene simulacije (CBS) na Manjači u periodu od 31.05. do 18.06.2016. godine realizovali su vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 16-4“.

Pored jedinica 4. pbr na vježbi su učestvovali i pridodati sastavi iz Brigade zračnih snaga i Brigade taktičke podrške  OS BiH. Cilj vježbe bio je provjera stepena osposobljenosti komandi i jedinica 4.pbr te provjera osposobljenosti deklarisnih jedinica iz sastava 1.pješadijskog bataljona za djelovanje unutar NATO komandi i jedinica. Vježba „Dinamičan odgovor 16-4“ je realizovana u tri dijela:

Prvi dio (kompjuterski podržana vježba) – CAX realizovana je u periodu od 31.05. do 04.06.2016. godine na sistemu JCATS. Tokom ove simaulacijske vježbe pripadnici 4.pbr rješavali su postavljene zadatke iz okvira operacija podrške miru.

Drugi dio (vježba na terenu) – FTX realizovan je u periodu od 13. do 18.06.2016. godine, s ciljem vanjskog ocjenjivanja deklarisane jedinice iz sastava 1.pb. Tom prilikom pripadnici 1.pb pozitivno su ocjenjeni po konceptu operativnih sposobnosti - drugi nivo (SEL-2). Ovaj nivo (SelfEvaluationLevel 2 - SEL-2) je predzadnja stepenica u četverogodišnjem ciklusu ocjenjivanja deklariranih četa u OS BiH po konceptu operativnih sposobnosti (Operational Capability Concept Evaluationand Feedback Programme - OCC E&F). Za zadnju stepenicu ocjenjivanja planirano je osam jedinica OS BiH deklarisanih po OCC E&F konceptu, a samo ocjenjivanje će izvršiti ocjenjivači iz NATO-a uz podršku ocjenjivača OS BiH. Nakon završenog ciklusa ocjenjivanja jedinice idu u takozvani bazen snaga i mora biti spremna za eventualno angažiranje bilo gdje u svijetu u određenom vremenskom roku. Treći dio (vježba bojevog gađanja) – LFX realizovana je u periodu 16. do 18.06.2016. godine sa jedinicom Artiljerijskog bataljona i jedinicom PZO. Tokom ovog dijela vježbe, kroz niz radnji i postupaka koju je jedinica sprovodila, sagledan je nivo osposobljenosti i opremljenosti artiljerijske jedinice 4.pbr. Vježba je završena uspješnim bojevim gađanjem iz oruđa H-122mm. Nakon završetka vježbe, pripadnicima deklarisanih jedinica OS BiH obratili su se direktor vježbe „Dinamičan odgovor 16-5“ brigadir Ilija Petrović. Tom prilikom brigadir Petrović zahvalio se svim učesnicima vježbe na ispoljenom zalaganju, te istakao da rezultati postignuti na vježbi garantuju da je 4.pbr spremna i sposobna izvršavati zadatke iz okvira svoje misije.

info-4.pbr

5 FOTO GALERIJA