4. Pješadijska brigada

Glavni narednik NATO štaba za BiH boravio u 4. pbr

18.10.2016

U kasarni „Božan Šimović” u Čapljini 18.10.2016. godine boravio je glavni narednik NATO štaba za Bosnu i Hercegovinu David Nunn.

Svrha posjete 4. pbr OS BiH bila je prisutnost obuci kadeta, budućih oficira OS BiH roda pješadije koji se nalaze u trećoj fazi obuke te obilazak vojnika koji se nalaze na „Osnovnom kursu za razvoj vođa”.

Glavni narednik Nunn obratio se polaznicima navedenih kurseva te održao predavanja o odnosu oficira i podoficira na nivou komandanta i glavnog narednika na svim nivoima, kao i važnosti podoficira i njihovog iskustva.

Predavanjima su prisustvovali 13 kadeta, 22 polaznika kursa za razvoj vođa kao i njihovi instruktori.

Info-4.pbr