5. Pješadijska brigada

OS BiH i Štab civilne zaštite Zenica realizirali zajedničku vježbu „ODGOVOR 15“

20.11.2015

Jedinice Oružanih snaga BiH razmještene na lokaciji kasarne “7. muslimanske brigade“ Zenica su 18. i 19.11.2015. godine realizirale zajedničku vježbu "ODGOVOR 15“ sa Štabom CZ grada Zenica. Na vježbi je učestvovalo 50 pripadnika OS BiH i 150 predstavnika struktura civilne zaštite.

Cilj vježbe je bio odgovor usljed elementarnih nepogoda i koordinacija aktivnosti sa OS BiH, pri uključivanju u suzbijanju i otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda.

Kroz vježbu su realizirani sljedeći sadržaji: rad štaba i njihovih operativnih centara, međusobna koordinacija i komunikacija u toku spašavanja i evakuacije ugroženog stanovništva i materijalnih dobara, evakuacija ugroženog stanovništva sa područja ugroženih klizištima i poplavama.

Pored jedinica 1.pb/5.pbr OS BiH i Gradskog štaba CZ, u realiziranju vježbe učestvovali su: Crveni krst/križ grada, Policijska uprava Zenica, Specijalna policijska jedinica MUP-a ZDK, Profesionalna vatrogasna jedinica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica, Služba zaštite i spašavanja na vodi "Bosna", Služba zaštite i spašavanja prve medicinske pomoći "Dom zdravlja" Zenica i Gorska služba spašavanja Zenica.

Vježbu su pratili predstavnici Komande 5. pbr, Gradske uprave Zenica, Vlade ZDK, Federalne uprave CZ, kao i predstavnici općina ZDK.

Izvođenje ovakve vježbe u saradnji sa strukturama CZ predstavlja dobar primjer da se u narednom periodu ovakve i slične vježbe trebaju izvoditi na svim nivoima.

Info-5.pbr

6 FOTO GALERIJA