5. Pješadijska brigada

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

3.2.2016

U svrhu osiguranja rezervi u stabilnim produktima i komponentama krvi 2. februara 2016. godine na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice, Komanda 5. pbr OS BiH u koordinaciji sa 5. bLP/KL i Odjeljenjem za prikupljanje i konzervaciju krvi Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli, realizirala je akciju dobrovoljnog darivanja krvi.
Krv je dobrovoljno darovalo 60 pripadnika iz sastava jedinica stacioniranih na ovoj lokaciji (5. pbr OS BiH, 5. bLP/KL i Brigade taktičke podrške). Rukovodilac tima dr. Aida Žabić, po završetku akcije dobrovoljnog darivanja krvi, izrazila je zadovoljstvo odzivom pripadnika OS BiH ovoj sada već tradicionalnoj akciji. Također, dr. Žabić istakla je da su se pripadnici OS BiH u dosadašnjem periodu i pored organiziranih akcija, redovno odazivali na poziv Odjela za transfuziologiju u slučajevima kada je trebalo hitno osigurati određen broj doza krvi. info-5. pbr