6. Pješadijska brigada

Uspješno izvedena vježba „Pomoć civilnim strukturama vlasti u slučaju zemljotresa“

9.10.2015

Pripadnici Prvog pješadijskog bataljona Šeste pješadijske brigade, u sadejstvu sa jedinicama Zračnih snaga i protivzračne odbrane, Brigade taktičke podrške, Komande logistike te u saradnji sa nadležnim strukturama grada Prijedora, na lokaciji kasarne „Žarko Zgonjanin“ u Prijedoru 08.10.2015. godine, izveli su vježbu „Pomoć civilnim strukturama vlasti u slučaju zemljotresa“.

Kroz izvođenje vježbe prikazani su sljedeći događaji: uspostava KM bataljona, uspostava koordinacije sa Gradskim štabom za vanredne situacije, izviđanje područja zahvaćenog zemljotresom iz zraka i traganje za unesrećenim licima i spašavanje istih. Također, prikazano je pružanje hitne medicinske pomoći, raščišćavanje komunikacija, gašenje požara, te spašavanje lica iz višespratnih stambenih zgrada. Tom prilikom prezentirano je i formiranje humanitarnog kampa, formiranje poljske bolnice, dobrovoljno darivanje krvi, medicinska evakuacija povrijeđenih i oboljelih zračnim putem, formiranje humanitarnog konvoja i napad na humanitarni konvoj i reakcija jedinica MUP-a RS na napad.

Vježbi su prisustvovali komandant OK OS general major Dragan Vuković, komandant KP OS general major Husein Tursunović, komandant 6.pbr brigadni general Radovan Ilić, komandant 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka brigadir Nedeljko Kopuz, predstavnici brigada OK OS BiH, komandanti i komandiri jedinica 6.pbr, zamjenik gradonačelnika Prijedora Milenko Đaković, predstavnici RU CZ RS, FU CZ FBiH, te načelnici odsjeka CZ općina Novi Grad, Kozarska Dubica i Kostajnica. Komandant OK OS general major Dragan Vuković istaknuo je kako je vježba pokazala da pripadnici OS BiH, izvršavajući jednu od svojih osnovnih misija u saradnji sa civilnim strukturama koje imaju zakonsku obavezu reagiranja na prirodne i druge katastrofe sa resursima kojim raspolažu na terenu, mogu uspješno realizirati veoma zahtjevne zadatke.

Zamjenik gradonačelnika Prijedora, gospodin Milenko Đaković je istaknuo da su pripadnici OS BiH i civilne strukture bile na visini zadatka i da se građani mogu osjećati sigurnije u slučaju vanrednih situacija. Komandant 1.pb je vježbu ocijenio veoma uspješnom i naglasio da je to pokazatelj da jedinica raspolaže osposobljenim i pripremljenim ljudstvom i MTS za upotrebu u vanrednim situacijama.

Pored pripadnika OS BiH, u izvođenju vježbe učestvovali su i Gradski štab za vanredne situacije grada Prijedora, Civilna zaštita Prijedor, TVJ Prijedor, CJB Prijedor, JZU DZ Prijedor i Gradska organizacija Crvenog krsta Prijedor.

Na kraju vježbe, komandant 6.pbr brigadni general Radovan Ilić je svim učesnicima uručio zahvalnice.

Info-6.pbr

6 FOTO GALERIJA