6. Pješadijska brigada

Pripadnici 2. pb 6. pbr učestvovali u aktivnostima na uklanjanju pronađene neeksplodirane avio-bombe

28.10.2015

Pripadnici Drugog pješadijskog bataljona Šeste pješadijske brigade, u koordinaciji sa Federalnom upravom Civilne zaštite, od 22. do 25.10.2015. godine učestvovali su u aktivnostima na uklanjanju pronađene neeksplodirane avio-bombe na lokaciji užeg gradskog jezgra Bosanske Otoke.

U realizaciji aktivnosti učestvovalo je 100 pripadnika ovog bataljona, koji su bili angažirani na izgradnji sigurnosnog prstena od vreća sa pijeskom (cca. 55 000 vreća). S obzirom na obim neophodnih radova, 24.10.2015. godine, u ukupnu realizaciju aktivnosti uključeno je i oko 50 pripadnika 1.pb/6.pbr. Ova veoma zahtjevna operacija okončana je deaktivacijom avio-bombe 25.10.2015. godine, na opće zadovoljstvo, kako učesnika tako i lokalnog stanovništva, koji su izrazili punu zahvalnost pripadnicima OS BiH za pruženu pomoć. 

Info-6.pbr